Eksamen

Intensivskolen hjelper elever til å forberede seg til en eksamen. Selve eksamen tar elevene i utgangspunktet ved sin lokale skole.

Elever som ønsker å ta opp fag som privatist må selv påse at man er oppmeldt til en eventuell eksamen.

En privatist kan melde seg opp til eksamen uten å være elev i fag ved en skole. Privatist får ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere sine kunnskaper. Elevene arbeider med faget på egen hånd og deltar på kurs ved Intensivskolen.

Mange tar privatisteksamen for å forbedre karakteren i enkeltfag fra videregående skole. Andre er voksne som ønsker studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Privatistordningen
I utgangspunktet kan alle melde seg opp til privatisteksamen i alle fag som har en eksamensordning for privatister. Er du elev i et fag kan du ikke melde deg opp som privatist i det samme faget.

Hvordan melde seg opp til eksamen
Det arrangeres privatisteksamen to ganger i året. Siste frist for oppmelding til eksamen i vårsemesteret er 1. februar, og for høstsemesteret 15. september. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Oppmeldingen skjer på nettstedet: www.privatistweb.no.

 

Gruppe