Intensivskolen tilbyr privatundervisning gjennom Skype.

Med fjernundervisning gjennom Skype, kan du sitte hjemme og kommunisere med lærer via dataskjermen. Her kan du ha en dialog med lærer og se løsninger forklart på tavla, som i en vanlig undervisningstime.

Undervisningen vil bli planlagt i samarbeid med eleven på forhånd, slik at eleven kan få den undervisning det er behov for.

 

Man kan også gå sammen i små grupper og bestille gruppetimer. I gruppetimer kan venner og kjente sitte hver for seg og kommunisere med hverandre og lærer, som i en vanlig klasse. Intensivskolen legger til rette for individuell opplæring. Undervisningen vil være tilpasset den enkelte elev og gruppe, for at eleven skal få best mulig utbytte av opplæringen.

Priser for fjernundervisning
Privattime 300,- pr time (60 min)
Gruppetime 200,- pr time (60 min)