Ukeskurs i matte for ungdomstrinnet!

Intensivskolen setter opp ukeskurs i matte før skolestart.

Mattekurset er rettet mot elever som går på ungdomstrinnet.
Kurset kan også passe for elever som skal begynne på videregående skole, og som ønsker å repetere matten før skolestart.
Undervisningen vil gå igjennom de mest sentrale temaene i tall og algebra, funksjoner, geometri, måling og enheter, statistikk og sannsynlighet.

Undervisningen vil gå fra mandag til fredag formiddag.

Sted: Alfas del Pi/Albir
Uke: 32 (8-12 august)
Tid: 9.00 - 12.00

Pris for kurset er 200 euro.

Ta kontakt med Intensivskolen for mer informasjon.

privatundervisning