Privatundervisning eller en-til-en undervisning kan foregå over en lengre tid eller som et intensivkurs i ett enkelt fag.
Intensivkursene vil være til stor nytte for elever som skal ta privatist eksamen.
Vi kan ta imot elever som ønsker undervisning i spesifikke fag, eller som har flere fag de ønsker å forbedre.

Gruppeundervisning kan foregå over lengre tid, eller som et intensivkurs i forkant av eksamen.
Intensivkursene vil være til stor nytte for elever som skal ta privatist eksamen.
Vi kan ta imot grupper som ønsker undervisning i spesifikke fag. 

Intensivskolen legger til rette for individuell opplæring. Undervisningen vil være tilpasset den enkelte elev for at eleven skal få best mulig utbytte av opplæringen. 

Intensivskolen vil i forkant av undervisningen kartlegge elevens kompetanse i faget. Det vil derfor bli avholdt en samtale i forkant av undervisningen. Denne samtalen gjennomføres ofte på Skype.